Granli Planteskole ligger på Granli 8 km øst for Kongsvinger i
Kongsvinger kommune. Eier og driver er Finn Gjems

 
Vareadr.: 2200 Kongsvinger. Tlf: 62 82 71 50 - 90 17 92 50
E-post: finn@granliplanteskole.no
Fax: 62 82 71 15. Bankgiro: 1840.05.03350. Foretaksnummer:969 509 210 Mva.