Plantetid.

35% av plantene leveres om høsten,
fra ca. 20. august og ut oktober. Mesteparten leveres om våren fra ca. 1. mai til midt i juni.

Begge årstider er velegnet for planting om man om høsten passer på å ikke plante på steder hvor det kan være fare for oppfrost, og om våren ikke venter for lenge slik at forsommertørken blir en negativ faktor.
Planteskolen vil alltid være behjelpelig med opplæring, og med gode råd.
Tilbake til startsiden