Produksjon

Planteskolen driver idag produksjon av norsk gran, ca. 1,4 mill. pr. år.
Vi er behjelpelige med å skaffe andre treslag.
Vi produserer planter fra sankeområde B og C opp til 500 meter over havet.
Vi har M 95 vanlig plugg, og M 60 grovplugg. Frø kjøper vi fra Skogfrøverket på Hamar.
Våre planter er 2-årige, dvs at de er sitt første år i veksthus, og sitt andre år på friland.
Alle våre planter blir kortdagsbehandlet slik at de skal være herdige mot tidlig høstfrost.

Granli Planteskole leverer planter både til vår- og høstplanting. Planter for levering om våren lagres på kjølerom om vinteren.

Sammen med de andre planteskolene i landet er Granli Planteskole tilsluttet det Norske Skogselskaps konsulenttjeneste, dermed følger vi de samme kriterier for gjødsling, sprøyting og snutebillebehandling som disse.
Tilbake til startsiden