Bekjempelse av rotråte med ROTSTOP

Forskere hevder at hvert 4. tre i skogen er angrepet av råte.
Råtesoppen Rotkjuke står for 70-80 % av all denne råten.
I naturen finnes en sopp som heter Stor Barksopp, denne konkurrerer ut Rotkjuken.
Desverre finnes det ikke nok Stor Barksopp. Derfor dyrkes denne opp og selges under navnet Rotstop.

1. Rotråte
2.
Stubbehandling med      ROTSTOP (Stor Barksopp)
3.
Behandlings-anbefalinger      og økonomi
4.
Teknikk
 
 
Rotkjuken spres fra infiserte stubbeoverflater gjennom rotkontakter till nærliggende trær.
 
Stubbebehandlingens effekt på gran med ROTSTOP og urea  
 
Stubbebehandlingsforslag.
Skogforsk (Magnus Thor, Resultat nr. 9, 2005):
 • La hogstmaskin med sprøyteaggregat for Rotstop utføre hogsten når temperaturen er +5 grader eller høyere.
 • Behandle all sluttavvirkning og alle tynninger i rene granbestand.
 • Behandle all sluttavvirkning og alle tynninger i blandingsbestand der minst halvparten er gran. OBS: alle stubber behandles, ikke bare gran.
 • Forskjellen i bestandets sluttverdi vil bli 2500 - 3000 kr/da, høyere der stubbebehandling er blitt utført.
 • Behandlingens lønnsomhet vil bero på de naturgitte forutsettninger.
 
 
ROTSTOP sammenfatning
 • Rotkjukens (råtesoppen) luftbårende sporer er aktive i den del av året da temperaturen er +5 grader eller høyere.
  Rotstop muliggjør derfor avvirkning fra april til oktober på områder med risiko for spredning av rotråte.
 • Stor Barksopp koloniserer stubbene og røttene og beskytter både mot luftbårne sporer og infeksjoner gjennom rotsystemet
 • Rotstop er en naturlig biologisk løsning, den forårsaker ingen miljøskader.
 • Ved bruk av Rotstop vil man hindre utvikling av råte i bestandet:
  Oppnå:
  - Høyere andel tømmer
  - Trærne sterkere mot storm, insektsangrep mm.

Rotstop hjelper mot råte!

 • Rotstop setter stopp for Rotkjuken.
 • Rotstop inneholder en høy konsentrasjon av Stor Barksopp,(Pergamentsopp) 5-10 millioner pr. gram
 • Rotstop påføres stubbeoverflaten, i forbindelse med avvirkningen, i form av et pulver som blandes i vann.
 • Stor Barksopp etablerer seg på stubben og forhindrer at Rotkjuken kommer til veden.
 • Rotstops effekt er 93-99% ved praktisk bruk, dvs. den samme beskyttelse som vinteren med lave temperaturer gir.
 • Ved riktig bruk er Rotstop både enkel og ufarlig å arbeide med.
Levering

Levering; over natten, frakt, (husk fryseboks)

Priser 2007 pr. kg:
Ved kjøp av 3 kg eller mer 4160 kr (som i år)
1-3 kg 4600 kr
25 grams poser 150 kr

Alle priser er eks. mva.

Behandling med Rotstop dekkes av Skogfond med skattefordel.

Tilbake til startsiden