Om Granli Planteskole

Granli Planteskole ble etablert i 1960 og har produsert granplanter for skogbruket på Østlandet. Årsproduksjon cirka 2 millioner. I de fleste tilfeller hadde vi fem års kontrakter med de større kundene. Fra 2020 ble det stopp av produksjon. Dette skyldtes at en så liten planteskole ikke klarte å investere det som skulle til for å holde tritt med de største aktørene, ikke minst når det gjaldt behandling mot snutebiller og bevaring av helårs veksthus.

Fortsatt vil andre produsenter lagre planter, for videre distribusjon på Granli Planteskole.

Granli Planteskole er nå eneforhandler av Rotstop® i Norge.
Les mer om Rotstop® her