Praktisk informasjon

Levering
Bestillinger av Rotstop® behandles fortløpende, og blir levert dagen etter som bedriftspakke over natt.

Oppbevaring
Lagres i kjøleskap, ikke fryseboks. Rotstop® er ikke giftig.

Bruksområde
Rotstop® brukes på den tiden av året da temperaturen er +2/3° eller høyere, i alle tynninger og sluttavvirkninger.

Påføring av Rotstop®
Rotstop® blandes ut i vanntanken på en hogstmaskin med sprøyteaggregat og sprøytes på stubben gjennom dyser i sverdet. Med hver flaske Rostop®, som inneholder 50ml, følger farge-tabletter eller flytende farge som tilføres blandingen. Dette gjør at man kan se at stubbene er blitt behandlet. Se bildene.

Hvor mye trenger jeg?
1 flaske inneholder 50 ml, og er vanligvis nok til én eller to dagers hogst eller 40-80 m³.

Hvor kommer Rotstop fra?
Verdera er et finsk foretak som fremstiller soppsporer fra stor barksopp under handelsnavnet Rotstop®. Disse sporene leveres i dag på 50 ml flasker og er sterkt anbefalt av all ekspertise på skogråte. Verdera er kjøpt opp av et internasjonalt Canadisk selskap, Lallemand og Rotstop selges i alle skogland på den nordlige halvkule

Kjøp og bruk av Rotstop® regnes som et miljøtiltak og dekkes over skogsavgiftskontoen. Sprøytesertifikat kreves for kjøp av Rotstop®.


Se Rotstop etiketten her
Se Sikkerhetsdatablad her

Rotstop sprøytes gjennom dyser i sverdet i det treet felles.
Fargestoff i Rotstop-blandingen gjør at man ser at stubben har blitt behandlet.