Rotstop®

Forskere hevder at hvert 4. tre i skogen er angrepet av råte. Dette er mye på grunn av en sopp som på norsk heter Rotkjuke. Sporer fra denne soppen er aktive når temperaturen er 3-4 grader eller høyere. Sporene etablerer seg på bar fersk ved, så som sår i barken, eller på ferske stubber. Rotkjuke er av råtespesialister ansett for å være et av de største problemene i norsk skogbruk i dag. 

Rotstop® er et biologisk middel som består av sporer fra stor barksopp (ufarlig for dyr og mennesker). Fra naturen sin side kan denne soppen være motvekt til rotkjuke-soppen ved at hvis denne soppens sporer etablerer seg på stubben, mens denne enda er fersk og før rotkjuke soppens sporer etablerer seg, så hindrer denne at rotkjukens sporer setter seg. Dessverre er det ikke nok stor barksopp i skogen til å forhindre rotkjukens angrep.

Ved å sprøyte Rotstop® på stubben ved hogst forhindrer man at råtesoppen rotkjuke, som er årsaken til nesten all rotråte, etablerer seg og smitter videre gjennom røttene og smitter neste generasjon skog. Etablert råtesopp kan være i rotsystemet i flere 10-år, slik at nabotrær og nyplantinger blir utsatt for smitte.

Les mer fakta om Rotstop® her

  1. Sporene fra råtestoppen Rotkjuke er i luften hele sommerhalvåret og kan blåse av gårde flere hundre kilometer.
  2. Om disse sporene lander på et sår i barken eller på en fersk stubbe vil dette være begynnelsen til råte. Sporene begynner å gro før de trekker seg nedover is tubben og ut i røttene.
  3. Når disse sporene kommer ut i røttene vil de smitte røttene til omkringstående trær. Når råtesmitten er kommet ned i grunnen kan den være der i flere 10-år. Dermed er det stor sjanse for at nyplantinger blir smittet. Behandling med Rotstop er først og fremst for neste generasjon trær. Eller: Den skogen dine etterkommere skal høste av.
  4. Stubben som behandles med Rotstop (som egentlig sporer av Stor barksopp) legger et lokk på stubben slik at sporene fra råtesoppen ikke kommer til. 
Er det slik resultat vi ønsker ved avvirking av 70-80 år gammel skog? Ved at alle ferske stubber påføres Rotstop, i sommer halvåret, forhindrer man at råte etablerer seg og smitter neste generasjon skog.
Rotråte fører til at den mest verdifulle del av treet gir minimalt utbytte.
Rotkjuka er den viktigste årsak til råte i gran. Avbildet fruktlegemer (kjuker) på en stubbe.