Rotstop fakta

 • ROTSTOP er det eneste godkjente (godkjent av Mattilsynet) rotråtemiddel i Norge.

 • ROTSTOP er naturprodukt og består av sopp-sporer fra Stor Barksopp (Phlebiopsis gigantea).

 • ROTSTOP er ikke giftig, ved korrekt bruk er middelet ufarlig for dyr eller mennesker.

 • ROTSTOP leveres på 50 milliliters flasker og blandes ut i vann (50 liter). Blandingen tilsettes farge, i tablettform eller flytende. Etter påføringen må minst 85% av stubbeoverflaten være blå slik at man kan se at den er blitt tilfredsstillende behandlet. 1 flaske er vanligvis nok til en dags hogst.

 • ROTSTOP skal benyttes i sommerhalvåret når temperaturen er +4 grader og høyere.

 • ROTSTOP sprøytes på stubbeoverflaten gjennom dyser i sverdet på hogstmaskinen, samtidig som treet felles. Kan også påføres manuelt med hånd-eller ryggsprøyte. Påføringen bør skje snarest mulig etter felling.

 • ROTSTOP benyttes av stadig flere ved alle sommerhogster, tynning og sluttavvirkning.

 • ROTSTOP-sporene på stubben forhindrer at sporer fra råtesoppen Rotkjuke etablerer seg og sprer seg videre nedover stubben og ut i røttene, der nabotrær blir smittet.

 • ROTSTOP fjerner ikke etablert råte, men den kan bremse råteutviklingen og ha en mer enn 90% effekt mot ny råte, på kommende bestand, etablerer seg. En innvestering for neste generasjon.

 • ROTSTOP-behandling karakteriseres som et miljøtiltak og kan dekkes over skogfondskontoen.

 • ROTSTOP leveres fra fryseboks, men skal etter mottagelse oppbevares i kjøleskap.

 • ROTSTOP kan benyttes av alle som har sprøytesertifikat.

 • Mot frostbeskyttelse for Rotstop og aggregat, benytt Propylenglycol, 1 dl pr liter blanding. Ikke bruk vanlig Glycol (den tar bort effekten).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *